Firma KRIŠŤÁK

Private telef: 596 725 184 Mob: 736 656 756

e-mail : kristakm@seznam.cz

Nabízím tyto práce

Voda,topení,plyn a to v provedení všech certifikovaných
materiálech. Měď,polymery{plast},ocel.solární jednotky,a netradiční zdroje energie.
Zhotvení plynoinstalace včetně přípojky v jakémkoli objektu, projekt, realizace, revize.
Související práce s instalací: vyvložkování komínu, revize.
Dopojení elektro k plynovému spotřebiči, revize.

 

Dále zajišťuji:

Zemní práce

Výkopy v jakémkoli terénu těžkou technikou, také citlivé ruční výkopy s následnými terénními úpravami a to v intravilánu i extravilánu.
Protlaky pod vozovkami,podvrty,podkopy.
Zhotovujeme výkopy pro všechny produktovody: plynovody, elektro rozvodné kabely, telekomunikační kabely, vodu, dálkovody, kanalizace.
Opravy komunikací, asfaltování cest, řezání, drážkování asfaltu, oprava dlažeb.
Zhotovení chodníků a přístupových komunikací k nemovitostem.
Betonářské práce, izolace staveb, kolektorů, nátěry dřevěných objektů a konstrukcí, generální opravy plochých střech {výrobní haly, sklady, rekreační střediska, armádní objekty, výzkumné ústavy, atletické, fotbalové stadiony, a pod.}.